Κόστος και Χρόνος Εργασίας


Χρέωση επίσκεψης

 

Η επίσκεψη στον χώρο σας χρεώνεται με το ποσό των 20 ευρώ. 

Το ποσό αυτό είναι συμβολικό και καλύπτει ένα ελάχιστο ποσοστό των εξόδων μετακίνησης και του χρόνου που αφιερώνω σε εσάς, τον οποίο αφαιρώ από την εργασία μου.

Το ποσό αυτό αφαιρείτε από την αξία του έργου εφόσον συμφωνήσουμε να συνεργαστούμε, κι αν το επιθυμείτε.

 

 

Κόστος τοιχογραφίας

 

Κάθε τοιχογραφία είναι μοναδική, όπως μοναδικός είναι και ο κάθε χώρος.

Ο καλλιτέχνης περιορίζεται μόνο από τον χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει κανείς, τόσο μεγαλύτερο το βάθος της λεπτομέρειας το οποίο μπορεί να πετύχει,αλλά και η αύξηση του κόστους. Η αμοιβή συνεπώς έχει άμεση σχέση με το χρόνο και με την απαίτηαη του πελάτη όσον αφορά την ποιότητα-λεπτομέρεια.

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει οριστικός τιμοκατάλογος.

Κάποια έργα απαιτούν περισσότερο χρόνο και ενέργεια -ανάλογα με τις διαστάσεις, τις δυσκολίες της επιφάνειας, το πόσο πλούσιο ή λιτό είναι το θέμα, κλπ.- ενώ κάποια άλλα λιγότερο. Έτσι,οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν, έστω και ελάχιστα.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι προσιτές και προσαρμόσιμες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

 

_____________________________________________________________________________________